Javea Nepal

Familie Sharma, Jack en ouders
Javea Nepal is vanaf het begin (2011) verbonden aan stichting Kaldenbroeck. Het is de thuisbasis en het actie-centrum van dit hulp-project in Nederland.

In Nepal zetelt de kern van Javea in een van de armste districten: Sindhupalchok, in de brede berg regio rondom THOKARPA, waar een lokaal bestuur o.l.v. Jack Sharma ervoor zorgt dat alle middelen op de juiste manier worden besteed en de levenskwaliteit van hele gemeenschap (ca 20.000 mensen) verbetert.

Delen maakt blij

Vanaf de oprichting heeft stichting JAVEA met UW HULP, heel wat projecten mogen realiseren.

Bankrekeningnummer Javea Nepal

NL77 TRIO 2024946208
op naam van Stichting Kaldenbroeck en onder vermelding van JAVEA NEPAL

Dankzij uw steun

Met uw financiële steun kon Javea in de voorbije jaren enkele grote bouwprojecten (earthquake proof) bouwen: een nieuwe school met nieuw interieur, een nieuw Medisch Centrum met inrichting en een nieuw Community House. Met de realisatie van deze gebouwen kon Javea voorzien in enkele essentiële basisbehoeften voor de hele regio.

Een regionale school

Zo is er nu een stabiele regionale (lagere) school waar ca. 150 kinderen 6 dagen per week les krijgen van 6 onderwijzers (door de overheid betaald). 

Het Nederlandse bedrijf EcleqticIQ uit Amsterdam (cyber security) heeft de school verschillende laptops gedoneerd. Een fantastische hulp die tal van nieuwe leermogelijkheden biedt, temeer daar Javea nu voor een vaste internet verbinding heeft gezorgd.
Javea kids met laptop

Medisch centrum (Javea Clinic)

Sinds 2016 (een jaar na de grote aardbeving) is er een nieuw gebouwde medische post, dagelijks bemand door 1 arts en 3 verpleegkundigen (eveneens door de overheid betaald).

Iedereen is erg trots op dit prachtige gebouw dat midden in het hart van de gemeenschap, Thokarpa ligt, op een verhoogde locatie van een berg terras met uitzicht op de school en op de kleine tempel. Het voelt tegelijkertijd als een baken van hoop en wederopbouw voor een hele gemeenschap.

Behalve voor de bouw en de inrichting, zorgt Javea ook voor extra medicijn-voorraden.
Dit voorjaar werd Javea nog een prachtig nieuw bevallingsbed geschonken door Nederlandse verloskundigen (Horst Melderslo). Helaas is door de corona situatie op dit moment transport naar Thokarpa nog niet mogelijk.
Aanleg internet ontvangst en Medisch Team samen met Javea Nederland
Medisch centrum

Community House

En het laatste grote bouwproject is het nieuwe community house, dat in maart 2020 door Marlies (Javea Nederland) met een klein feestje van 'free meals' officieel werd geopend.

Het community house is dagelijks in gebruik voor samenkomsten, happy tea, internet-communicatie en kleine ambachten.
'Villagers' bij de opening Community House

2021 en verder

Vanaf 2021 zal Javea (Nederland) alleen nog kleinschalige en persoonlijke projecten gaan steunen. Klein agrarische steun, meer meisjes naar school vanaf hun 12e jaar en het stimuleren van economische zelfstandigheid door het opzetten van kleinschalige ambacht. Zie onderstaand onze huidige, lopende projecten:

Projecten voor jonge meisjes en kinderen met een lichamelijke beperking

Een educatief project voor jonge meisjes zoals Saraswati, Puja, Trisana en Sangita, helpt de meisjes een kans te geven om verder te leren zodat ze niet direct worden uitgehuwelijkt op twaalfjarige leeftijd.

Daarnaast loopt er een project voor hulp aan kwetsbare kinderen met een lichamelijke beperking, zoals Rajeeb van 15 jaar.

Rajeeb(15) & Marlies
Saraswati
Puja
Trisana
Sangita

Tomatenkwekerijen

Een tiental tomatenkwekerijen met watervoorziening

Kleinschalige ambachten

Kleinschalige ambachten, zoals dit naaiatelier,
wolvilterijen, productie handgeschept papier.

Er staat nog één grote actie in de planning:

de aanschaf van een 4wheel drive AMBULANCE, 
die alle afgelegen regio's kan bereiken.

Help je mee?

Tot op heden waren deze gebieden voor een ambulance onbereikbaar. De overheid heeft toegezegd de bestuurder en de crew te bekostigen. De eerste steun voor de aanschaf mochten we al ontvangen. Dat betekent dat we nu over een beginkapitaal beschikken van € 2.500. Budget benodigd voor aanschaf ambulance is € 9.000,00 totaal.

Bankrekeningnummer Javea Nepal

NL77 TRIO 2024946208
op naam van Stichting Kaldenbroeck en onder vermelding van JAVEA NEPAL
Locatie
Kaldenbroeck
Kaldenbroek 1c
5973 RJ Lottum
Contact
Tel: 077-76 000 36
Gsm: 06-53 54 94 43
E-mail: info@kaldenbroeck.nl
Openingstijden
Openingstijden Kaldenbroeck Terras en Kafé:
Vrijdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur.
Overig: op afspraak.
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram